-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

รหัสโรงเรียน : 250411

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 64 – ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054760101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไฮ

-- advertisement --