-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งคำ

รหัสโรงเรียน : 250347

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 197 – ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 55210

โทรศัพท์ : 054767611

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งคำ

-- advertisement --