-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไชยสถาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไชยสถาน

รหัสโรงเรียน : 250020

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 ปางค่า-น้ำปั้ว ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 55000

โทรศัพท์ : 087 193 3296

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไชยสถาน

-- advertisement --