-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

รหัสโรงเรียน : 250146

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 103 – สันทะ นาน้อย น่าน 55150

โทรศัพท์ : 054760226

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

-- advertisement --