โลโก้โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา

รหัสโรงเรียน : 250101

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69 – นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110

โทรศัพท์ : 054718735

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา