-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชี

รหัสโรงเรียน : 250265

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 บ้านกอก-บ้านเกวต เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 054059709

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชี

-- advertisement --