-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)

รหัสโรงเรียน : 250222

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 107 ปัว น้ำยาว ศิลาเพชร ปัว น่าน 55120

โทรศัพท์ : 0861879251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)

-- advertisement --