-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนแท่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนแท่น

รหัสโรงเรียน : 250270

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง – เชียงคาน เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนแท่น

-- advertisement --