-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำคา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำคา

รหัสโรงเรียน : 250258

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านน้ำคา – พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 0871898042

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำคา

-- advertisement --