-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อหยวก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อหยวก

รหัสโรงเรียน : 250360

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 55220

โทรศัพท์ : 0810312081

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อหยวก

-- advertisement --