-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย

รหัสโรงเรียน : 250261

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 054718791

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย

-- advertisement --