โลโก้โรงเรียนบ้านผาเวียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผาเวียง

รหัสโรงเรียน : 250240

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 – ภูคา ปัว น่าน 55120

โทรศัพท์ : 054-059743

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผาเวียง