-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง

รหัสโรงเรียน : 250253

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกลาง – พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 0932205522

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง

-- advertisement --