-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 250215

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ตำบลสถาน อำเภอปัว ตำบลสถาน สถาน ปัว น่าน 55120

โทรศัพท์ : 054688484

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

-- advertisement --