-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ

รหัสโรงเรียน : 250268

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านอ้อ – พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 0897572784

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ

-- advertisement --