-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแพะกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแพะกลาง

รหัสโรงเรียน : 250275

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 น่าน-ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 55130

โทรศัพท์ : 054795304

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแพะกลาง

-- advertisement --