-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)

รหัสโรงเรียน : 250242

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่ากลาง ปัว น่าน 55120

โทรศัพท์ : 054792003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)

-- advertisement --