-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว

รหัสโรงเรียน : 250370

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านน้ำหมาว – บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 55220

โทรศัพท์ : 054731803

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว

-- advertisement --