-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 250260

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านพูล – พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

-- advertisement --