-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง

รหัสโรงเรียน : 660081

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 พังโคน-บึงกาฬ ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042021600

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง

-- advertisement --