-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าไร่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าไร่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 660095

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 0610965818

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าไร่วิทยา

-- advertisement --