-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองทิพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองทิพย์

รหัสโรงเรียน : 660132

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคลองทิพย์ หมู่ 2 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ – เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : 0847940049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองทิพย์

-- advertisement --