-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงบัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงบัง

รหัสโรงเรียน : 660385

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220

โทรศัพท์ : 042-022049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงบัง

-- advertisement --