-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงโทน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงโทน

รหัสโรงเรียน : 660384

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 – ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 43220

โทรศัพท์ : 0922207544

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงโทน

-- advertisement --