-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่ากกแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่ากกแดง

รหัสโรงเรียน : 660080

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 92 – ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 0982296927

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่ากกแดง

-- advertisement --