โลโก้โรงเรียนบ้านนาขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาขาม

รหัสโรงเรียน : 660123

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 187 – ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : 042436808

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาขาม