โลโก้โรงเรียนบ้านนาจาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาจาน

รหัสโรงเรียน : 660410

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 โรงเรียนบ้านนาจาน – บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 0827167401

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาจาน