-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาป่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาป่าน

รหัสโรงเรียน : 660180

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 196 บ้านนาป่าน วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาป่าน

-- advertisement --