-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา

รหัสโรงเรียน : 660216

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา

-- advertisement --