-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 660091

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 18 – ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

-- advertisement --