-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 660099

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ – บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042430207

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์

-- advertisement --