-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสรรเสริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสรรเสริญ

รหัสโรงเรียน : 660205

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 86 – หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-430227

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสรรเสริญ

-- advertisement --