-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสามหนอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสามหนอง

รหัสโรงเรียน : 660143

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสามหนอง

-- advertisement --