-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน

รหัสโรงเรียน : 660092

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.3 – ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน

-- advertisement --