-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา

รหัสโรงเรียน : 660108

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา

-- advertisement --