-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย

รหัสโรงเรียน : 660094

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042437060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย

-- advertisement --