-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ

รหัสโรงเรียน : 660062

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 119 – *เซกา *เซกา หนองคาย 43150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ

-- advertisement --