-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนม่วง

รหัสโรงเรียน : 660400

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 – ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210

โทรศัพท์ : 0818722450

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนม่วง

-- advertisement --