-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้

รหัสโรงเรียน : 660102

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 130 – โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042422328

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้

-- advertisement --