โลโก้โรงเรียนบ้านโสกบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกบง

รหัสโรงเรียน : 660372

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – นาดง ปากคาด บึงกาฬ 38190

โทรศัพท์ : 0o42430160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกบง