-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก

รหัสโรงเรียน : 660379

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโสกโพธิ์ – บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220

โทรศัพท์ : 0848681335

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก

-- advertisement --