-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 660096

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 147 – ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

-- advertisement --