-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน

รหัสโรงเรียน : 660109

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนภูดิน – โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : 0872136354

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน

-- advertisement --