-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

รหัสโรงเรียน : 660179

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 516 บึงกาฬ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042491248

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

-- advertisement --