-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนสาสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสาสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 660391

เขตการศึกษา : สพป.บึงกาฬ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220

โทรศัพท์ : 042430215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสาสวรรค์

-- advertisement --