โลโก้โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 260071

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 บุรีรัมย์-นางรอง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 634671

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)