โลโก้โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา

รหัสโรงเรียน : 260742

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 – เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044119162

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา