โลโก้โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 260036

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 108 – กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-110547

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)