โลโก้โรงเรียนบ้านตะเคียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะเคียน

รหัสโรงเรียน : 260044

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 59 – บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 119335

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะเคียน