-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

รหัสโรงเรียน : 260455

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 239 – หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

โทรศัพท์ : 044661848

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

-- advertisement --